Get in touch

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital.


  Retningslinier for manuskriptforfattere

  Submission

  Redaksjonen ønsker manuskripter av antatt stor interesse for øyeleger i Norden. Oppdatert kunnskap om viktige temaer i populærvitenskapelig drakt med god struktur og godt språk verdsettes høyt. Flere gode bilder av høy kvalitet (oppløsning) som passer godt til teksten vil trekke opp. Det samme gjelder illustrasjoner, særlig egne illustrasjoner. Publiserte artikler kan være fra 1-5 sider inkludert bilder og illustrasjoner. Unntak kan gjøres fra denne hovedregelen. Påstander skal i største mulig grad underbygges av referanser (i form av superscript). Referanselisten vil bli publisert i oftalmolog.com, men kommer ikke med i de trykte utgavene. Redaksjonen ønsker word-dokumenter med referanser ved hjelp av f eks EndNote/Reference manager. Verken referansestil eller layout er viktig da dette vil bli tatt hånd om av redaksjonen. Forslag til layout vil bli sendt til forfatterne for endelig godkjenning før trykking. Aksepterte manuskripter vil bli publisert både i oftalmolog.com og i papirutgaven av Oftalmolog. Artiklene vil bli vurdert for Oftalmologs artikkelpriser. Sendes til utheim2@gmail.com
  Address

  Oftalmolog v/Tor Paaske Utheim
  Bygdøylund 11 N-0286 Oslo Norge


  Contact

  oftalmolog@grafia.dk
  www.oftalmolog.com


  Bank Details

  VAT: Org. No. 993 017 566
  Bank: DNB 1214.98.27518
  BIC: DNBANOKKXXX
  IBAN: NO68 1214 9827 518