Distribution
Kvartalsvis frit til medlemmer
(samtlige øjenlæger i Norden)
Andre:
Årsabonnement
DKK 300,-
Adresseændring bedes meddelt
redaktionen.

ISSN 0108-5344
© 1999 by oftalmolog

Annoncer
Oftalmolog
c/o Grafia
Vandtårnsvej 100
2860 Søborg
Tel. +45 20 72 32 30
oftalmolog@grafia.dk

Materiale leveres elektronisk i
trykklar form til
oftalmolog@grafia.dk

Udgivelse

Fire gange årligt:
Marts, juni,
september og december.

Deadline
Den 10. i måneden før udgivelse


Oftalmolog

CVR 25 11 06 68


Grafisk Produktion
Grafia Design ApS
grafia@grafia.dk
www.grafia.dk

 

Medieinfo

 Forside

 Artikler

  Kontakt

 

Kontakt
Oftalmolog
c/o Grafia
Vandtårnsvej 100
2860 Søborg
Tel. +45 20 72 32 30
oftalmolog@grafia.dk


 

Redaktion |
| Oftalmolog | Grafia | Vandtårnsvej 100 | DK-2860 Søborg | Tlf. +45 20 72 32 30 | oftalmolog@grafia.dk