Distribution

  Kvartalsvis frit til medlemmer
  (samtlige øjenlæger i Norden)
  Andre:
  Årsabonnement
  DKK 300,-
  Adresseændring bedes meddelt
  redaktionen.


 
ISSN 0108-5344
  © 1999 by oftalmolog

  Annoncer
  Oftalmolog
  c/o Grafia
  Vandtårnsvej 100
  2860 Søborg
  Tel. +45 20 72 32 30
 
oftalmolog@grafia.dk


  Materiale leveres elektronisk i
  trykklar form til
 
oftalmolog@grafia.dk

  Udgivelse:
  Fire gange årligt: Marts, juni,
  september og december.


  Deadline:
  Den 10. i måneden før udgivelse


  Oftalmolog

  CVR 25 11 06 68


  Grafisk Produktion
  Grafia Design ApS
 
grafia@grafia.dk
 
www.grafia.dk

 

Redaktion

Danmark:
Per Nellemann Bang
Furesølund 20
DK-2830 Virum
(ansvh.)

Karen Skjødt
Bakkehusene 94
DK-2970 Høraholm

Klaus Trier
Tingskiftevej 6
DK- Hellerup

Norge:
Helene K. Laukeland
Hjalmar Johansens vei 4
N-7020 Trondheim

Tor Paaske Utheim
Bygdøylund 11
0286 Oslo, Norge

Sverige:
Jack Bergen
Jämsunda
S-370 33 Tving

Island:


Finland:
Anna Korsbäck

 

 

Forside

Artikler

Mediainfo

Kontakt

Redaktion |
| Oftalmolog | Grafia | Vandtårnsvej 100 | DK-2860 Søborg | Tel. +45 20 72 32 30 | oftalmolog@grafia.dk