Distribution
Kvartalsvis frit til medlemmer (samtlige øjenlæger i Norden)
Andre:
Årsabonnement
DKK 300,-
Adresseændring bedes meddelt redaktionen.

ISSN 0108-5344
© 1999 by oftalmolog

Annoncer
Oftalmolog
c/o Grafia
Vandtårnsvej 100
2860 Søborg
Tel. +45 20 72 32 30
oftalmolog@grafia.dk


Materiale leveres elektronisk i trykklar form til oftalmolog@grafia.dk


Udgivelse:
Fire gange årligt: Marts, juni, september og december.


Deadline:
Den 10. i måneden før udgivelseOftalmolog
CVR 25 11 06 68


Grafisk Produktion
Grafia Design ApS
grafia@grafia.dk
www.grafia.dk


Redaktion

Danmark:
Per Nellemann Bang
Furesølund 20
DK-2830 Virum
(ansvh.)

Karen Skjødt
Bakkehusene 94
DK-2970 Høraholm

Klaus Trier
Tingskiftevej 6
DK- Hellerup

Norge:
Helene K. Laukeland
Hjalmar Johansens vei 4
N-7020 Trondheim

Tor Paaske Utheim
Bygdøylund 11
0286 Oslo, Norge

Sverige:
Jack Bergen
Jämsunda
S-370 33 Tving

Håvard M Arnljot
Ögonkliniken
SE 881 04 Sollefteå Sjukhus

Island:


Finland:
Henrik Teir
Öringsgränden 10 D, Gäddvik
FIN-02170 Esbo

 

       Forside
       Artikler
      Mediainfo
      Kontakt

Redaktion |
| Oftalmolog | Grafia | Vandtårnsvej 100 | DK-2860 Søborg | Tel. +45 20 72 32 30 | oftalmolog@grafia.dk